Mô hình SD Shining Gundam Sparking Warrior

90,000

Thể loại :  full box, new
Tên : Mô hình SD Shining Gundam Sparking Warrior
Nhân vật: Sparking Warrior
Chất liệu : PVC