Mô hình Nendoroid Hatsune Miku: Halloween Ver.

1,300,000

Thể loại : real, full box, 2nd (mới bóc ra 1 lần)
Tên : Mô hình Nendoroid Hatsune Miku: Halloween Ver.
Nhân vật: Hatsune Miku
Chất liệu : PVC