Mô hình One Piece – Marshall D. Teach Râu Đen SC (Banpresto)

500,000

Thể loại : real, full box, new
Tên :Mô hình One Piece – Marshall D. Teach Râu Đen SC (Banpresto)
Nhân vật: Marshall D. Teach Râu Đen
Chất liệu : PVC