Mô hình Dragon Ball Z – Goku BWFC vol. 5

500,000

Thể loại : real, full box, new
Tên :Mô hình Dragon Ball Z – Goku BWFC vol. 5
Nhân vật: Goku
Chất liệu : PVC