Mô hình WCF Shank và Râu Trắng One Piece

350,000

Thể loại : real,new,full box
Tên : Mô hình WCF Shank và Râu Trắng One Piece
Nhân vật: Shank và Râu Trắng
Chất liệu : PVC

1 in stock