Category Archives: Uncategorized

2019, năm của những figure hot hòn họt ( part 1)

Chào các bạn, hôm nay Tanoshii Shope sẽ đưa đến cho bạn những mẫu figure sẽ ra Bootleg trong năm 2019 tới. Có lẽ, đối với các bạn chơi figure , thì thông tin ra figure mới trong thời gian sẽ là một trong những điều cần phải chú ý tới nhất. Những tin này […]

Các mẫu figure sẽ được ra trong năm 2019 ( part 2)

C hào các bạn, hôm nay Tanoshii Shope sẽ đưa đến cho bạn những mẫu figure sẽ ra Bootleg trong năm 2019 tới. Có lẽ, đối với các bạn chơi figure , thì thông tin ra figure mới trong thời gian sẽ là một trong những điều cần phải chú ý tới nhất. Những tin […]