Order : Mô hình Native FROG The Alluring Queen Pharnelis Imprisoned by Goblins Goblin Slayer (Bootleg)

350,000

Hàng chưa có sẵn
Lẻ GoBlin 350,000VNĐ
Lẻ Queen 650,000VNĐ
Goblin – Queen 900,000VNĐ
Thời gian order 7 10 ngày
Cọc trước khi mua hàng : 100,000VNĐ
Liên hệ với shop khi cọc
Ngân hàng Vietcombank : chi nhánh thành công, tên : ngô minh trí . số tk : 0451000224140
Techcomback :chi nhánh chùa láng, tên ngô minh trí số tk : 19032153119015
Liên hệ với shop để xem review trực tiếp