Mô hình Nendoroid – Spider-Man: Homecoming( fake)

290,000

Thể loại : Fake, full box, new
Tên : Nendoroid – Spider-Man: Homecoming
Nhân vật: Spider man
Chất liệu : PVC