Mô hình Knight Gundam Gaiden Legend BB-370 SD

100,000

Thể loại : real, full box, new
Tên : Mô hình Knight Gundam Gaiden Legend BB-370 SD
Nhân vật: Gaiden Legend
Chất liệu : PVC