Mô hình Ichiban Kuji BORUTO NARUTO

250,000

Thể loại : fake, full box, new
Tên : Mô hình Ichiban Kuji BORUTO NARUTO
Nhân vật: BORUTO, NARUTO
Chất liệu : PVC