Mô hình Gundam SD Deitg Warrior

60,000

Thể loại : real, full box, new
Tên : Mô hình Gundam SD Deitg Warrior
Nhân vật: Deitg Warrior
Chất liệu : PVC