Mô hình Gundam SD BB Senshii NZ-999 Neo Zeong

230,000

Thể loại : full box, new
Tên : Mô hình Gundam SD BB Senshii NZ-999 Neo Zeong
Nhân vật: Neo Zeong
Chất liệu : PVC