Mô Hình gundam MG 1/100 MSN-00100 Hyaku Shiki Daban

580,000

Thể loại : fake, full box, new
Tên : Mô Hình gundam MG 1/100 MSN-00100 Hyaku Shiki Daban
Nhân vật: Hyaku Shiki
Chất liệu : PVC

Out of stock