Mô hình Dragon Ball Z Banpresto World Figure Colosseum BWFC Vol 2 Trunks

500,000

Thể loại : real, full box, new
Tên : Mô hình Dragon Ball Z Banpresto World Figure Colosseum BWFC Vol 2 Trunks
Nhân vật: Trunks
Chất liệu : PVC