Mô hình Complex Amazing Yamaguchi No.007 Captain America

430,000

Thể loại : Fake, full box, new
Tên : Mô hình Complex Amazing Yamaguchi No.007 Captain America (fake)
Nhân vật:Captain America
Chất liệu : PVC