Mô hình “Captain America: Civil War” PVC Statue Marvel Gallery – Black Panther (fake)

450,000

Thể loại : Fake, full box, new
Tên : “Captain America: Civil War” PVC Statue Marvel Gallery – Black Panther (fake)
Nhân vật: Black Panther
Chất liệu : PVC