Mô hình Banpresto World Figure Colosseum Dragon Ball Z Cell BWFC Vol.4

450,000

Thể loại : real, full box, new
Tên : Mô hình Banpresto World Figure Colosseum Dragon Ball Z Cell BWFC Vol.4
Nhân vật: Cell
Chất liệu : PVC