Mô hình Amazing Yamaguchi No.001 Deadpool (fake)

380,000

Thể loại : Fake, full box, new
Tên : Mô hình Amazing Yamaguchi No.001 Deadpool (fake)
Nhân vật:Deadpool
Chất liệu : PVC