Kẹp sách Bookmark Dragonfly ( Chuồn Chuồn ) Phát quang

50,000

Thể loại : Book mark, kẹp sách , phát quang
Tên : Chuồn chuồn bạc – gậy nhật nguyệt
Chất liệu : Kim loại không gỉ